Ochrana osobních údajů

Pravidla pro váš i náš klidný spánek.

Ochrana soukromí vašich dat a osobních údajů je pro nás důležitá. Běžně můžeme manipulovat pouze s fakturačními údaji, seznamem objednávek/nákupní historií a Vašimi kontaktními údaji. Všechny tyto přístupy logujeme a monitorujeme. Takže můžeme vždy ověřit, zda se neuskutečnil nějaký neoprávněný přístup. S údaji manipulujeme, jen když nás o to přímo požádáte.

Společnost BP Healthcare s.r.o., IČ: 24169412, prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů, zákazníků a návštěvníků jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb a s účinností od 25. 5. 2018 s nařízením (EU) 2016/679. Žádné osobní údaje uživatelů neposkytujeme třetím stranám.

Kde osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány na serverech, které se nachází na území České republiky, která je členem Evropské Unie. Data tedy žádným způsobem neopouští, ani nejsou uložena mimo Evropskou Unii. Servery, kde jsou data uchovávána, se nachází v datacentrech společností Solitea Česká republika, a.s., Váš Hosting s.r.o. Anabix CRM s.r.o.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, shromažďovat následující údaje. Všechny níže uvedené údaje jsou považovány za důvěrné a vztahují se na ně tyto podmínky o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje zákazníků:

Jedná se o zákazníky, kteří si objednali přístroje/služby/spotřební materiál společnosti BP Healthcare s.r.o.. V rámci objednávky vyžadujeme jméno osoby, emailovou adresu, telefon, fakturační adresu. V případě zájmu o změnu těchto údajů nás kontaktujte na e-mailu info@bp-medical.cz. Neuchováme a nemáme k dispozici čísla kreditních karet, ani jiné citlivé platební údaje.

Takto získané e-mailové adresy uživatelů považujeme za adresy získané v souvislosti s poskytnutím přístroje/služby/spotřebního materiál. Uživatel bere na vědomí, že na tyto e-mailové adresy můžeme za podmínek výše uvedeného ustanovení zasílat obchodní sdělení, týkající se našich vlastních služeb.

Osobní údaje návštěvníků:

Jedná se o návštěvníky webu Google analytics a dalších informačních míst, které využíváme. Na těchto místech můžeme automaticky shromažďovat údaje jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému a přibližná lokace.

Dále ukládáme tyto informace:

  • Informace získané pomocí cookies.
  • informace získané z dotazníků nebo obdobných formulářů, o jejichž vyplnění požádáme.

Doba zpracování osobních údajů je 5 let od ukončení poslední služby.

Správce údajů je oprávněn na vyžádání tyto údaje poskytnout příslušným státním orgánům a vy jste s tím srozuměn/a.

Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Osobní údaje uživatelů chráníme pomocí moderních standardů. Komunikace mezi našimi webovými nástroji a uživatelem je zabezpečena pomocí SSL/TLS šifrování.

 

Jak to máme s Cookies?

V zájmu zvýšení kvality našich služeb ukládáme do zařízení uživatele cookies.

Používáme různé druhy cookies k následujícím účelům:

  • k identifikaci zařízení uživatele,
  • k optimalizaci našich internetových stránek,
  • k poskytování či nabízení individualizovaných služeb,
  • pro služby třetích stran jako jsou Google, Facebook, Seznam a další, které využíváme.

Používáním našich služeb bere uživatel na vědomí, že můžeme použít některé nebo všechny druhy cookies a souhlasí, že můžeme na jeho zařízení, ze kterého přistupuje na naše stránky cookies, ukládat.

Pokud s tímto uživatel nesouhlasí, měl by přestat využívat naše internetové stránky nebo upravit nastavení svého internetového prohlížeče. Uživatel může zablokovat cookies v nastavení svého prohlížeče, které umožňuje odmítnout přijetí všech nebo některých cookies.

Pokud uživatel nastaví svůj internetový prohlížeč na blokování všech cookies, je možné, že některé naše služby budou částečně nefunkční.

Naše webové stránky mohou cookies používat již v okamžiku jejich návštěvy uživatelem, pokud jeho internetový prohlížeč není nastaven tak, že cookies blokuje.

Jak lze zajistit editaci nebo výmaz osobních údajů?

Uživatel/zákazník může editovat nebo smazat libovolné údaje. Pokud chce uživatel kompletně změnit, nebo smazat všechny osobní údaje a data, které uchováváme, tak je potřeba kontaktovat zákaznickou podporu na e-mail info@bp-medical.cz.

Proces smazání zákaznického účtu je nevratný a je prováděn pouze na aktivní žádost uživatele. Po ukončení hostingové služby nebo serveru smažeme kompletní data do 30 dnů. Data budou odstraněny i z našich záloh. Údaje na fakturách budou uchovány v souladu s platnými zákony nejkratší možnou dobu.

Závěrečná ustanovení

  • Pokračováním využívání našich služeb vyjadřujete svůj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle o tom, že rozumíte zpracování vašich osobních údajů podle těchto pravidel.
  • Jsme oprávněni měnit tato pravidla podle platné legislativy.
  • Změníme-li pravidla, dáme vám vědět formou e-mailové zprávy.
  • Tyto pravidla nabývají účinnosti dnem 22.5.2018

Otázky k těmto pravidlům? Rádi vše vysvětlíme a odpovíme. Stačí nás kontaktovat na adrese info@bp-medical.cz. Můžete nás tam kontaktovat pro uplatnění jakéhokoliv práva jako je právo na výmaz, námitku nebo přenositelnost dat.